Modersmålsundervisning

Här hittar du information om förberedelseklass, svenska som andraspråk och modersmål som vänder sig till flerspråkiga barn och elever.

Förberedelseklass

Är du nyinflyttad till Sverige och har barn i åldern 7-16 år? Då är ditt barn välkommen till någon av våra förberedelseklasser. Hos oss får ditt barn lära sig svenska språket, eleverna lär sig också om skolsystemet, samhället och kulturen i Sverige. Läs mer om förberedelseklass

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett ämne i grundskolan för elever med annat modersmål än svenska. Svenska som andraspråk har en egen kursplan. Betyg ges i årskurs 6 till årskurs 9. Rektor beslutar om undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas för elev.

Modersmål

Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som lärs in och som talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.

Modersmål är ett eget ämne i grundskola med en egen kursplan. Betyg i modersmål ges från årskurs 6, men eleven får ett skriftligt omdöme från årskurs 1-5.

Modersmålsenheten

Inom Modersmålsenheten arbetar modersmålslärare och studiehandledare. Vi arbetar med alla förskolor och skolor i Lidköpings kommun, enheten har en egen verksamhetschef.

Vi har idag möjlighet att erbjuda modersmålsundervisning i över 20 olika språk. Vi arbetar också med modersmålsstöd i förskolan och i förskoleklass, det innebär att en modersmålspedagog finns med redan från inskolning och under barnets fortsatta förskoletid/tid i förskoleklass.

I grundskolan arbetar vi med studiehandledning, det innebär att de elever som behöver får stöd i undervisningen på sitt modersmål. Det är elevens rektor som beslutar om eleven har behov av studiehandledning.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Om en eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål och använder det dagligen som umgängesspråk med eleven, kan eleven få undervisning i sitt modersmål förutsatt att:

 1. eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet och
 2. eleven önskar få sådan undervisning.

För att kommunen ska anordna undervisning i modersmål måste minst fem elever önska samma språk och lämplig lärare finnas. Undantag finns när det gäller de nationella minoritetsspråken: samiska, finska, meänkiele, jiddisch och romani chib.

Ansökan till modersmålsundervisning

För att ansöka om modersmålsundervisning fyller du i blanketten ”Ansökan om modersmålsundervisning”. Blanketten hittar du här. Pdf, 135.3 kB.

Vilka språk undervisar Modersmålsenheten i?

Modersmålspedagogerna på Modermålsenheten undervisar i:

 • Albanska
 • Somaliska
 • Turkiska
 • Arabiska
 • Polska
 • Franska
 • Syrianska/syriska
 • Persiska
 • Dari-farsi
 • Kurdiska (kurmanji, badinani, sorani.
 • Portugisiska
 • Bosniska
 • Kroatiska
 • Serbiska
 • Engelska
 • Thailändska
 • Tigrinja
 • Kinesiska
 • Tjetjenska
 • Ryska
 • Romani
 • Italienska
 • Vietnamesiska
 • Armeniska
 • Spanska
 • Finska

Modersmål i förskolan

I förskolan finns modersmålsstöd som en integrerad del av förskolans verksamhet. Det innebär att modersmålspedagoger arbetar i barngruppen och förstärker barnens modersmål och kultur. Pedagogerna i förskolan och modersmålspedagogerna arbetar tillsammans med ett interkulturellt förhållningssätt för att lyfta alla barns språk och kultur på ett positivt sätt.

För att nå målet går en del av pedagogerna i förskolan i handledning inom området flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: