Uppropstider Lidköpings grundskolor

Höstterminen 2022 startar torsdagen 18 augusti.

För frågor om när skoldagen slutar kontakta respektive skola. Fritids är öppet som vanligt för elever som har fritidshemsplats.

Dalängskolan

Åk 7 klockan 08:00 på skolgården
Åk 8 klockan 08:30 på skolgården
Åk 9 klockan 09:00 i klassrum enligt information i rasthallen

Fredriksdalskolan

Åk 7 klockan 08:00 på skolgården
Åk 8 klockan 09:00 på skolgården
Åk 9 klockan 09:30 på skolgården

Grundsärskolan Stenportskolan

Grundsärskolan klockan 08:10. Samling i respektive klassrum eller enligt enskilda överenskommelser med vårdnadshavare.

Järpås skola

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:10 i respektive klassrum

Lidåkerskolan

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:00 i respektive klassrum

Lilleskogs skola

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:00 på skolgården

Majåkerskolan

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:00 på skolgården

Månesköldskolan

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:20 i respektive klassrum

Otterstad skola

Förskoleklass och åk 1-6 samling vid Fyrbåken klockan 08:00

Rudensköldskolan

Åk 7 klockan 08:00 på skolgården
Åk 8-9 klockan 09:00 i respektive klassrum

Råda skola

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:00 på skolgården

Salebyskolan

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:00 i respektive klassrum

Sjölunda skola

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:00 samling på baksidan ute i trädgården

Stenhammarskolan

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:00 utanför huvudentrén

Stenportskolan

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:00 samling på skolans framsida, vid flaggstången.

Tun skola

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:00 vid flaggstången på skolgården

Wennebergskolan

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:10 i respektive klassrum

Vinningaskolan

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:10 i respektive klassrum

Örslösa skola

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:00 på skolgården

Östbyskolan

Förskoleklass och åk 1-6 klockan 08:00 i respektive klassrum

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?



Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?






Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: