Kartåsens återvinningscentral

Till Återvinningscentralen kan du som privatperson och boende i Lidköpings kommun lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall. Hushåll kan även lämna förpackningar kostnadsfritt. Verksamheter kan lämna visst grovavfall mot betalning.

Öppettider

07.00 till 19.00 idag

Företag och verksamheter

Du som företagare kan lämna avfall på Kartåsens avfallsanläggning. På anläggningen utför vi så gott som alla förekommande tjänster inom avfallshantering. Vi ser till att ditt avfall hanteras på bästa sätt, till exempel omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller materialåtervinns till ny råvara till industrin. Avfall som inte kan förädlas har vi möjlighet att deponera som icke farligt avfall.

Karakterisering krävs för att lämna till deponi

För att lämna avfall till deponi ska Avfallsdeklaration och karakterisering görs via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kvittens samt dokumentation lämnas till ansvarig förman på Kartåsens avfallsanläggning.

Följande avfall kan verksamheter lämna på Kartåsen mot avgift.
Alla priser är exkl. moms

Följande avfall kan verksamheter lämna på Kartåsen mot avgift.

Avfall

kr / Ton

Pris/ton eller antal

Verksamhetsavfall

kr / Ton

790

Avfall för sortering

kr / Ton

1 256

Deponirest

kr / Ton

925

Kompostmaterial

kr / Ton

410

Asfaltkakor

kr / Ton

90

Aska ej värmeverket

kr / Ton

1 002

Gips återvinning

kr / Ton

700

Stubbar

kr / Ton

610

Tryckimpregnerat

kr / Ton

1 295

Metallskrot

kr / Ton

0

Asbest & eternitavfall

kr / Ton

910

Inert material

kr / Ton

370

Tegel

kr / Ton

615

Borrkax

kr / Ton

250

Wellpapp

kr / Ton

0

Betong till sluttäckning

kr / Ton

250

Trä till flisning in

kr / Ton

100

Vit flis till flisning

kr / Ton

0

Ris till flisning

kr / Ton

0

Gjuterisand

kr / Ton

370

Ledningsspolning

kr / Ton

495

Rännstensbrunnar / sandfång

kr / Ton

295

Förorenade jordar /

marksanering ewc-17 05 04

För att lämna förorenade material krävs avfallsdeklaration och analysrapport. Kontakta 0510-77 00 30 för mer information och pris.

Förorenade material /

marksanering asfalt ewc-170302

För att lämna förorenade material krävs avfallsdeklaration och analysrapport. Kontakta 0510-77 00 30 för mer information och pris.

Värmepump tömning

Kr/styck

0

Hantering skrymmande föremål

3 kbm och över.

Kr/styck

650

Hantering skrymmande föremål

upp till 2kbm.

Kr/styck

400

Publicerad:

Senast uppdaterad: