Tjänster och avtal

Lidköping Elnät finansieras med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om våra abonnemang för privatpersoner och företag.

När du vill teckna eller säga upp elnätsavtal kan du använda vår e-tjänst Elnät-flyttanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tänk på att du som kund behöver ha två avtal, ett för elnät och ett för elhandel. Det är alltid Lidköping Elnät som du kontaktar först när du ska teckna eller ändra elnätsavtal.

Vi fakturerar dig efter att vi har samlat in dina mätvärden, alltså hur mycket el som du har använt. Din mätare läses av automatiskt vid varje månadsskifte.

För att välja eller ändra betal- och leveranssätt för din faktura hos oss, använd vår e-tjänst Elnät Leverans- och Betalsätt faktura Länk till annan webbplats.

Privatpersoner

Elnätsavgiften består av en fast avgift för abonnemanget och en rörlig avgift för elleveransen per använd kilowattimme (kWh). Det är säkringens storlek som avgör hur mycket du betalar för abonnemanget. Du kan inte välja elnätsföretag, utan endast elhandelsföretag.

Energiskatten för 2021 är 44,5 öre/kWh (35,6 öre/kWh exklusive moms).
Det är ditt elnätsföretag som fakturerar energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Elnätsavgifter 2021

Elnätsavgifter 2021

Abonnemang

Kronor/år exkl. moms

Kronor/år inkl. moms

Lägenhet

913 kr

1 141 kr

Övriga 16A

2 185 kr

2 731 kr

20A

3 198 kr

3 998 kr

25A

4 045 kr

5 056 kr

35A

6 220 kr

7 775 kr

50A

8 827 kr

11 034 kr

63A

11 744 kr

14 680 kr

Elöverföring lågspänning 2021
6,7 öre/kWh exkl. moms (8,38 öre/kWh inkl. moms).

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 330 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Allmänna avtalsvillkor

Här kan du ladda ner allmänna avtalsvillkor som gäller för privatpersoner från och med 2019-04-01: Nät 2012 K Konsument (rev 2) Pdf, 253.6 kB. 

Vi erbjuder alla nätkunder en gratis webbtjänst från Energiinfo, där du kan se din förbrukning, dina fakturor samt avtalsinformation. Logga direkt in i systemet via vår E-tjänst, Energiinfo – Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du vill ha el till din fastighet är det Lidköping Elnäts uppgift att ansluta den till elnätet. Elarbeten som görs på din fastighet ska utföras av en behörig elinstallatör. Det är din elinstallatör som hjälper dig under arbetets gång och sköter större delen av kontakten med oss.

Så här går det till att få el till din fastighet

  1. Var ute i god tid! Inom exploateringsområden, är elkabeln redan framdragen till tomtgräns, så i dessa fall kan vi normalt utföra en anslutning inom en vecka. På landsbygden där det ofta är långa avstånd kan det ta flera månader. Om du vill kan vi hjälpa dig med ett kostnadsförslag genom offertförfrågan.
  2. Kontakta en behörig elinstallatör som hjälper dig med jobbet. Elinstallatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras, och bifogar en karta med fastigheten inritad, en situationsplan samt placering av mätarskåpet.
  3. När vi fått din beställning och elinstallatörens föranmälan meddelar vi elinstallatören att arbetet kan påbörjas.
  4. Förutom att göra elinstallation i huset, sätter elinstallatören upp ett mätarskåp och ser till att rätt kabelskyddsslang beställs från Lidköping Elnät och grävs ner. När elinstallatören är klar skickas färdiganmälan till oss.
  5. Du får information om ditt abonnemang när vi har kopplat in servisledningen i ditt mätarskåp. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning. Vi återställer mark utanför din tomt och du ser till att marken återställs på tomten.

För mer information eller offertförfrågan, kontakta Lidköping Elnät via kommunens Kontaktcenter, 0510-77 00 00

Företag och verksamheter

Elnätsavgiften består av en fast avgift för abonnemanget och en rörlig avgift för elleveransen per använd kilowattimme (kWh). Det är säkringens storlek som avgör hur mycket du betalar för abonnemanget. Du kan inte välja elnätsföretag, utan endast elhandelsföretag.

Energiskatten för 2021 är 44,5 öre/kWh (35,6 öre/kWh exklusive moms).
Det är ditt elnätsföretag som fakturerar energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Elnätsavgifter, säkringstaxa

Abonnemang

Kronor/år exkl. moms

Kronor/år inkl. moms

Lägenhet

913 kr

1 141 kr

Övriga 16A

2 185 kr

2 731 kr

20A

3 198 kr

3 998 kr

25A

4 045 kr

5 056 kr

35A

6 220 kr

7 775 kr

50A

8 827 kr

11 034 kr

63A

11 744 kr

14 680 kr

80A

15 489 kr

19 361 kr

100A

20 309 kr

25 386 kr

125A

25 522 kr

31 903 kr

160A

33 489 kr

41 861 kr

200A

42 757 kr

53 446 kr

Elöverföring lågspänning
6,7 öre/kWh exkl. moms (8,38 öre/kWh inkl. moms).

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 330 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Här kan du ladda ner Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N Näringsidkare (rev) Pdf, 337.5 kB. 

Elnätsavgifter lågspänning, effekttaxa-NEF(mätarsäkring högre än 200A)

Leveransspänning 400/230 V

Årliga avgifter

Årliga avgifter


Årsavgift

4 842 kr

Effektavgift

461 kr/kW

Elöverföring höglast Nov-Mars, måndag-fredag 06:00-22:00

9,8 öre/kWh

Elöverföring övrig tid

3,1 öre/kWh

Reaktiv effekt över gränsen 50%

461 kr/kVar

I årsavgiften ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 330 kronor (inklusive moms). Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.

Tillämpningsbestämmelser Lågspänning effekttaxa Pdf, 191.5 kB.

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för näringsidkare:

NÄT-2012-N-Näringsidkare-rev Pdf, 337.5 kB.  

Nätavgifter högspänning, effekttaxa – NEH

Leveransspänning 10 kV

Årliga avgifter

Årliga avgifter


Årsavgift

20 324 kr

Effektavgift

419 kr/kW

Elöverföring höglast Nov-Mars, måndag-fredag 06:00-22:00

6,5 öre/kWh

Elöverföring övrig tid

2,5 öre/kWh

Reaktiv effekt över gränsen 50%

419 kr/kVar

I årsavgiften ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 330 kronor (inklusive moms). Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.

Tillämpningsbestämmelser Nätavgifter Högspänning  Pdf, 191.5 kB.

Allmänna avtalsvillkor högspänning

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för högspänning: NÄT-2012-H-Högspänning-rev Pdf, 320 kB.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: