Energirådgivning

Behöver jag bygglov för att installera solceller?

Från 1 augusti 2018 är det i Sverige bygglovsbefriat att installera solceller som ligger utanpå fasaden, så länge de följer byggnadens form och detaljplanen inte säger annat.

Företag och energiarbete

Som företagare kan du få hjälp att starta upp ditt energiarbete. Vi gör en nulägesanalys och utifrån den ger vi förslag på förbättringar och diskuterar hur ni kan gå vidare.

Företagscoacher för energi och klimat

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via programmet Coacher för energi och klimat. Coacher finns tillgängliga lokalt och kan hjälpa dig att effektivisera ditt företags energianvändning.

Hur fungerar solceller?

Med solceller kan du producera egen el på ett enkelt och klimatsmart sätt. När solen skiner produceras el som kan användas i det egna hushållet och elen som inte används kan säljas tillbaka till elnätet.

Hur skaffar jag solel?

Här kan du läsa om vilka förutsättningar som krävs för solel, om din elkonsumtion, om bygglov med mera.

Skaffa laddstation för elbil

Är du intresserad av att skaffa en laddstation för elbilar till villan, företaget eller kanske till bostadsrättsföreningen?

Solel

Med solceller kan du producera egen el på ett enkelt och klimatsmart sätt. När solen skiner produceras el som kan användas i det egna hushållet och elen som inte används kan säljas tillbaka till elnätet.

Styr din elförbrukning

Det finns många sätt att spara el i hemmet, men första steget är att bli medveten om sin elförbrukning och sina invanda beteendemönster.