Lidköpings kommun medverkar på kommande Bomässa i Sparbanken Lidköping arena, den 14-16 oktober

Syftet är att informera om pågående och kommande projekt i staden. Fokus kommer att ligga på den nya strandpromenaden vid Framnäs.

På scenen kommer besökarna att kunna ta del av presentationer om hur Lidköping växer och aktuella etableringar med Björn Jonsson (mark- och exploateringschef), Erik Hallberg (planarkitekt) och Ronnie Hollsten (projektledare) berätta om just denna satsning, som presentatörer.

- Vi ser detta som ett bra tillfälle att träffa Lidköpingsbon och hitresta besökare live. Där får vi direkt återkoppling på hur allmänheten upplever de förändringar och projekt som pågår i staden, vilket alltid är intressant, säger Malin Bengtsson, byggchef och projektledare för deltagandet på mässan.

Läs mer om mässan och möjligheten till fribiljetter här! Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: