Studie- och yrkesvägledning

Du är välkommen till Campus Västra Skaraborg för neutral och kostnadsfri studie- och yrkesvägledning.

Vi erbjuder bokade vägledningssamtal i form av telefonsamtal, digitala möten via Teams eller som personligt möte på Campus i Lidköping. Det finns även möjlighet att boka tid för samtal i Essunga, Grästorp och Vara.

Du kan få hjälp med:

  • vägledning och information för att komma vidare i din karriärprocess
  • din individuella studieplan
  • öka din medvetenhet om dig själv och dina valmöjligheter
  • att göra genomtänkta och hållbara studie- och yrkesval
  • att bedöma din behörighet till fortsatta studier
  • att planera för en gymnasieexamen

Skyddade personuppgifter

Har du skyddade personuppgifter och vill ansöka? Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig.

Välkommen att kontakta oss!
Annelie Immerstrand, Lisa Fast, Elin Mehner, Thérése Boström och Cornelia Claesson.

Telefon: 0510-77 13 33, Tisdagar: 09:30 – 10:30 Torsdag: 13:00 -14:00

E-post: syvcampus@edu.lidkoping.se
Frågor gällande antagning: antagning.campus@edu.lidkoping.se

Du kan finansiera dina studier genom studiemedel via CSN. Studiemedel består av lån och bidrag och du bestämmer själv om du enbart vill ansöka om bidragsdelen eller både och.

Läs mer om studiemedel och hur du ansöker, hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden) Länk till annan webbplats.

Behöver du stöd i kontakten med CSN?

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig.

https://teletal.se/sv/anvand-teletal-2/vad-ar-teletal/ Länk till annan webbplats.

Har du frågor om dina utländska betyg?

På UHR (Universitets- och högskolerådet i Stockholm) kan du ansöka om en bedömning av tidigare utländsk utbildning.

Informationen finns på olika språk på www.uhr.se bedömning av utländska betyg Länk till annan webbplats..

Vill du få dina betyg översatta kontaktar du i första hand Arbetsförmedlingen.

Nytt nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet - en väg framåt för dig, som kan få dig att Ta Steget?

Nytt nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet är på gång. Anmälan i slutet av sommaren 2022. Första provtillfället hålls den 9 oktober 2022. Godkänt resultat i kombination med ett högskoleprovsresultat kan leda dig raka vägen in på en högskoleutbildning redan våren 2023.

Vill du veta mer? Nytt nationellt prov för grundläggande behörighet - Universitets- och högskolerådet (UHR) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: