Landsbygdsråd

Landsbygdsrådet är ett forum där vi träffas och utbyter information idéer och strategier för en positiv landsbygdsutveckling och ett gynnsamt företagsklimat på landsbygden.

Välkomna till ett Landsbygdsråd för alla på landsbygden i Lidköpings kommun

Torsdagen 21 oktober kl 17:30-20:00 i Fullmäktigesalen i Lidbeckska huset.

Var med och delta och diskutera med politiker och tjänstepersoner utifrån agendan:

  • Hur arbetar kommunen med trygghetsfrågor på landsbygden? Vi fortsätter vår dialog för att tillsammans skapa lösningar för ökad trygghet.
  • Lidköpings kommun gör just nu en kraftsamling kring hur vi ska jobba mer med ungas delaktighet och inflytande i lokala frågor både i staden och landsbygden. Dialog kring hur vi tillsammans kan nå och engagera fler unga på landsbygden.
  • De lokala landsbygdsråden i Vinninga, Järpås, Tun, Örslösa och på Kållandsö - Hur kan vi organisera oss för att göra råden till en levande mötesplattform som utgår från behov som finns på de lokala orterna?

Anmäl er gärna i formuläret nedan eller bara kom och delta. Det kommer bjudas på fika.

Välkomna!

Jonas Sundström

Kommunstyrelsens ordförande i Lidköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: