Landsbygdsutveckling

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med staden skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i hela kommunen.

Viktigt för landsbygdens utveckling

Några saker som Lidköpings kommun tycker är viktigt för landsbygdens utveckling är att:

 • underlätta för bosättning
 • stödja skogs- och jordbruk
 • främja besöksnäringen
 • utveckla samarbetet mellan stad och landsbygd
 • stödja lokala initiativ

Leader Nordvästra Skaraborgs har blivit tilldelade en LAG-budget på 58 500 402 kronor och nu kan verksamheten inom ramen för den lokala utvecklingsstrategin börja. Det är den största LAG-budgeten (Local Action Group) i hela Sverige för leaderperioden 2014-2020.

Leader ger stöd till satsningar som utvecklar landsbygden. Begreppet står för lokal ledd utveckling och är en metod för att jobba med utveckling av landsbygden inom EU:s Landsbygdsprogram 2014-2020.

Är du med i en förening, driver ett företag eller ingår i ett nätverk och har en idé som utvecklar landsbygden i samarbete med andra, så kan Leader vara något för dig. Metoden bygger på samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Arbetet utgår från ett tydligt underifrånperspektiv, vilket innebär att de som bor och verkar på orten ska driva utvecklingen.

Leader i nordvästra Skaraborg jobbar inom tre områden:

 • Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet
 • Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och konsumtion som sker utifrån ett lokalt och globalt ansvarstagande
 • Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög

Leader Nordvästra Skaraborg har visionen: "Nordvästra Skaraborg – där kreativitet och naturresurser ger livskraft."

För fiskeområde Vänern finns en vision: Livskraftigt vänerfiske – även i framtiden.

Utifrån visionen har tre övergripande mål utformats:

 • Vänern en tillväxtregion och ett starkt varumärke
 • Fiske i balans med hälsosamma produkter
 • God kunskap om fiskets förutsättningar kombinerat med aktiv innovationsutveckling

Målen visar behovet av att kombinera ekonomisk, ekologisk och social utveckling. De är tillsammans en förutsättning för att skapa ett hållbart utnyttjande av fisket. Jämställdhet och integration ska genomsyra de övergripande målen.

Till varje övergripande mål kopplas ett insatsområde:

 • Produktutveckling, förädling, marknad: Åtgärder för breddad marknad, ökat förädlingsvärde, stärkt lönsamhet och företagsutveckling.
 • Insatser för beståndsskydd och miljöförbättringar: Ekosystem i balans är grunden för sund näringsutveckling. Här ingår insatser för att minska miljöstörningar, skapa bättre förutsättningar för fiskens reproduktion och bättre beståndskontroll.
 • Kunskapsbyggande, information, samverkan och nytänkande: God kunskap och bra relationer mellan fiskets intressenter. Dialog mellan forskning och näring ska underlättas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: