Kommun och politik

Politik och beslut

Den högsta makten har du som bor i Lidköpings kommun. Det är du som i de allmänna valen röstar på den som du vill ska bli förtroendevald politiker i kommunfullmäktige.

Sektorer, kommunala bolag och kommunalförbund

Från årsskiftet består Lidköpings kommuns organisation av fyra sektorer och ett ledningskontor.

Ekonomi och budget

Kommunen får sina pengar genom skatteintäkter från kommunens invånare, statliga bidrag samt avgifter som kommunens invånare betalar för exempelvis barnomsorg, sophämtning och avlopp.

Lediga jobb

Kommunen är Lidköpings största arbetsgivare. Vi erbjuder ett stort antal tjänster inom olika yrkesområden.

Jämförelser, analys & undersökningar

Kvalitet handlar om att uppfylla och helst överträffa kundernas förväntningar. För Lidköpings kommun innebär det att vi vill erbjuda invånarna tjänster av hög kvalitet.

Kommunarkiv

När du behöver hjälp att ta fram handlingar i kommunens arkiv har vi bästa möjlighet ge dig en god service om du bokar tid för besök.

Att arbeta hos oss

Vi bygger samhället. Vi får hjärtan att slå, lär barn att läsa, släcker brinnande hus och får parker att blomma. Vi får allt att fungera. Vi jobbar för Lidköpingsbornas bästa. Vi har Sveriges viktigaste jobb.Här hittar du lediga jobb ho oss

Trygghet

Lidköping är en säker och trygg kommun att leva i. Men världen runt oss förändras ständigt och därför behövs ett kontinuerligt arbete för att behålla och vidareutveckla tryggheten vi har i vårt område.

Bidrag och stipendier

Här hittar du samtliga bidrag och stipendier som du kan söka hos oss.

Fakta om Lidköping

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga.

Nej till droger

Här kan du läsa vad den senaste drogvaneundersökningen visade. Du kan också få information om vilket stöd och hjälp som går att få samt vilka viktiga insatser du som förälder kan göra.

Sammanträdesdagar 2023

Här hittar du ordinarie sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar.

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet.

Lidköping - Årets superkommun 2022

Lidköping - Årets superkommun 2022

Tillsammans spar vi energi

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det

Kommunikationskanaler

Se vilka kommunikationskanaler vi jobbar med för att nå dig med information.

Semestervikarie säsong 2023

Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi har behov av semestervikarier, främst inom Social Välfärd. Det finns även behov av timvikarier året runt.

Öppna Data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande.

Bilden av Lidköping

Platsvarumärket ska stärka bilden av Lidköping. Vi är idag Lidköping vid Vänern, ett starkt och viktigt varumärke. Men Lidköping är ju så mycket mer. Nu startar vi ett långsiktigt arbete för att identifiera platsens unika värden.

Avstängningar i samband med cruising 25 mars