Kommun och politik

Politik och beslut

Den högsta makten har du som bor i Lidköpings kommun. Det är du som i de allmänna valen röstar på den som du vill ska bli förtroendevald politiker i kommunfullmäktige.

Förvaltningar, kommunala bolag och kommunalförbund

Lidköpings kommun har nio förvaltningar och fyra helägda kommunala bolag som arbetar inom olika områden som till exempel utbildning, kultur eller miljö.

Ekonomi och budget

Kommunen får sina pengar genom skatteintäkter från kommunens invånare, statliga bidrag samt avgifter som kommunens invånare betalar för exempelvis barnomsorg, sophämtning och avlopp.

Lediga jobb

Kommunen är Lidköpings största arbetsgivare. Vi erbjuder ett stort antal tjänster inom olika yrkesområden.

Påverka din kommun

Vill du påverka besluten som fattas i Lidköpings kommun? Du är välkommen att lämna synpunkter, klagomål, egna förslag eller ställa frågor.

Jämförelser, analys & undersökningar

Kvalitet handlar om att uppfylla och helst överträffa kundernas förväntningar. För Lidköpings kommun innebär det att vi vill erbjuda invånarna tjänster av hög kvalitet.

Kommunarkiv

När du behöver hjälp att ta fram handlingar i kommunens arkiv har vi bästa möjlighet ge dig en god service om du bokar tid för besök.

Att arbeta hos oss

Vi bygger samhället. Vi får hjärtan att slå, lär barn att läsa, släcker brinnande hus och får parker att blomma. Vi får allt att fungera. Vi jobbar för Lidköpingsbornas bästa. Vi har Sveriges viktigaste jobb.Här hittar du lediga jobb ho oss

Bidrag och stipendier

Här hittar du samtliga bidrag och stipendier som du kan söka hos oss.

Fakta om Lidköping

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga.

Nej till droger

Läget är akut. Vi ser en ökad användning av narkotika bland barn och ungdomar i samhället just nu. Framför allt kommer våra yngre ungdomar, främst i högstadieålder, i kontakt med väldigt tunga droger.

Sammanträdesdagar 2022

Här hittar du ordinarie sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar.

Val 2022

Söndag den 11 september är det allmänt val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen startar den 24 augusti.

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet.

Lidköping - Årets superkommun 2022

Lidköping - Årets superkommun 2022

Tillsammans spar vi energi

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det