Social hållbarhet

I Lidköpings kommun arbetar vi för att tillgodose alla människors grundläggande behov och att säkra de mänskliga rättigheterna.

Goda och jämlika möjligheter att leva

Arbetet med social hållbarhet bidrar till att alla människor är inkluderade oavsett kön, utbildnings-och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning. För kommunen gäller det att sträva efter en situation där alla människor har goda och jämlika möjligheter att leva ett tryggt och gott liv.

Program för social hållbarhet

I december 2018 beslutades program för social hållbarhet i Kommunfullmäktige. Program för Social hållbarhet handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla i kommunen.

Program för Social hållbarhet handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla. Syftet med programmet är att synliggöra strategiskt viktiga områden och mål och ange en kommungemensam riktning för att Lidköping på ett påtagligt sätt ska närma sig visionen” en välkomnande och hållbar kommun”.

Prioriterade områden för de kommande åren är psykisk hälsa och trygghet.

Här kan du läsa Program för social hållbarhet Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: