Trygghet

Lidköping är en säker och trygg kommun att leva i. Men världen runt oss förändras ständigt och därför behövs ett kontinuerligt arbete för att behålla och vidareutveckla tryggheten vi har i vårt område.

Samverkan för ökad trygghet

Lidköpings kommun och lokalpolisområdet, Västra Skaraborg har ingått en ny samverkansöverenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Överenskommelsen sträcker sig mellan 2020-2023 och syftar till att utveckla samarbetet mellan parterna med ett gemensamt mål att minska brottsligheten och öka tryggheten inom Lidköpings kommun.

Samverkansöverenskommelsen 2020-2023 Pdf, 337.4 kB.

En central del av överenskommelsen är Medborgarlöftet, som beskriver vad Polisen, kommunen och andra samverkanspartners lovar att åstadkomma tillsammans. Medborgarlöftet följs upp årligen. Medborgardialoger ligger till grund för medborgarlöftet som handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, minska brottslighet och öka tryggheten i ett område.

Under 2021 ligger fokus på att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar samt öka tryggheten i Lidköpings olika tätorter.

Medborgarlöftet 2021 Pdf, 173.4 kB.

EST arbetet, som står för Effektiv Samordning för Trygghet, är en metodik som används i flera kommuner. Det går ut på att identifiera oroliga områden och/eller situationer, sätta ihop en insatsgrupp som arbetar med lägesbildsmöten baserade på inrapporteringar från aktörer i området. Lägesbildsmöten är en viktig del ut av det trygghetsskapande arbetet inom EST för att få klarhet i vad som har skett, vad som kan göras, vem kan göra vad och när det skall vara åtgärdat.

Det drivs i dag två EST insatser inom kommunen. En som täcker Sockerbruket/Resecentrum & Biblioteket samt en som täcker Margretelund & Änghagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: