Vision och varumärke

Kommunens vision är: Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun. Vi vill att Lidköping ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att besöka, bo och verka i. Vi vill också skapa det hållbara Lidköping. Därför har Lidköpings kommun beslutat att hållbar utveckling ska prägla all verksamhet och långsiktig planering.

Strategiska mål

I styrkorten anges förtroendevaldas viljeinriktning för att nå visionen och färdriktningen av vad som ska prioriteras under de kommande åren.

Strategiska mål konkretiserar vägen till visionen:

 • Lidköping 2030 – Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.
 • Lidköping 2030 – Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.
 • Lidköping 2030 – Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

Verksamhetsmålen definierar vad som ska prioriteras under mandatperioden.

Detta sker utifrån två perspektiv:

 • Kunden/brukaren i fokus är ett utåtriktat perspektiv och fokuserar på det resultat som vi åstadkommer för dem vi är till för.
 • En organisation i framkant är ett inåtriktat perspektiv och fokuserar på hur vi ska använda kommunens resurser, personal och ekonomi.

Vårt arbetssätt i Lidköpings kommun baseras på dialog och delaktighet. Dialogen handlar om det som är vårt uppdrag och har som mål att ge våra medborgare service av god kvalitet.

Marknadsföring på kommunens infartsskyltar

För att marknadsföra varumärket Lidköping vid Vänern och det utbud av evenemang som ges i kommunen finns två digitala infartstavlor vid infarter från väg 184 och väg 44. All publicering på infartsskyltarna är kostnadsfri för att alla arrangörer ska ges samma möjlighet till exponering. Det går inte att köpa en exponering på skyltarna.

Kommunens Kontaktcenter ansvarar för uppdatering och produktion av bilder med budskap. De bedömer tillsammans med kommunens kommunikationsenhet vilka budskap som ska marknadsföras på tavlorna. Evenemang som arrangeras av kommunens egna verksamheter och föreningar prioriteras före privata evenemang.

Krav för att evenemang ska kunna visas på skyltarna

 • är av ett större allmänt intresse (evenemang endast för särskilt inbjudna kan bli aktuellt om evenemanget är av stort medialt intresse)
 • stärker Lidköpings varumärke
 • inte exponerar politiska eller religiösa budskap
 • finns med i Destination Läckö-Kinnekulles evenemangskalender

Budskapens innehåll

 • riktar sig till genomresande, besökare och kommuninvånare
 • ska vara kort, enkelt och tydligt
 • ska innehålla namnet på evenemanget, datum och månad (om möjligt, beroende på budskapets längd, även plats för evenemanget)
 • bildbakgrunden ska ha koppling till evenemangets plats där detta är möjligt
 • ska stärka varumärket Lidköping, såväl som plats som för kommunen som organisation
 • kan vara kommunala utmärkelser, kris- och samhällsinformation
 • kan vara gratulationer till tävlande i idrottsföreningar med anknytning till Lidköpings kommun
 • får inte göra reklam för företag eller produkter (undantag är evenemang i Sparbanken Lidköping Arena som har egen profil)
 • får inte innehålla telefonnummer eller webbadresser
 • ska följa riktlinjer från Länsstyrelsen och Trafikverket

Anmäl ditt evenemang

Evenemang som vänder sig till en större publik kan anmälas till kommun@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: