Förtätningsprojekt i staden - Skyffeln 2 2

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder och parkering inom kvarteret Skyffeln. Förslaget syftar till att ersätta befintliga verksamheter på Skyffeln 2 med bostäder.

Projektfakta

Planområdet utgörs av hörnfastigheten Skyffeln 2 och en del av Esplanaden. De angränsande gaturummen utgörs av Esplanaden och den mindre lokalgatan Lunnelidsvägen. Planområdet är tillgängligt via gång, cykel, bil, och kollektivtrafik.

Planområdets allmänna plats utgörs av Esplanaden. Lidköpings kommun har för avsikt att inom planområdet låta omgestalta Esplanaden för att innehålla en betydande andel ekosystemtjänster, grönska och rumsligheter för människor att uppehålla sig i och kring.

Mer information

Kontakt

Lisa Wennstam

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Lisa.Wennstam@lidkoping.se

Kontakt

Johan Gustafsson

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

E-post: Johan.Gustafsson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: