Kartåsens handels- och verksamhetsområde

Kartåsens verksamhetsområde började byggas under 1970-talet. Befintligt område är i princip utbyggt och behov av mer mark har efterfrågats. En ny detaljplan har tagits fram (rödmarkerad yta) Det nya området möjliggör för etablering av sällansköps- och volymhandel, drivmedelförsäljning, verksamhetsmark och en del av området för industri.

Projektfakta

Den nya detaljplanen har vunnit laga kraft och möjliggör för etablering av sällansköps- och volymhandel, drivmedelförsäljning, verksamhetsmark och industri. Ny byggbar mark ca 30 ha.

Utbyggnation av gator och övrig infrastruktur kommer att ske etappvis under några år framåt. Arbetet påbörjades 2021 med bland annat en ny in- och utfart till området från G:a Götenevägen.

Under hösten 2022 byggs en ny gång- och cykeltunnel till Kartåsen med förbindelse till och från Änghagen. Cykelvägen beräknas vara klart under vintern 22/23. Byggnation pågår även etappvis av lokalgator och ledningar i området.

Företag har nu möjlighet att kunna reservera mark för nyetablering i området.

Mer information

Kontakt

Ann Janzon

Titel: Exploateringsingenjör

Enhet: Samhälle

E-post: ann.janzon@lidkoping.se

Kontakt

Anders Svensson

Titel: Projektplanerare

Enhet: Samhälle

E-post: Anders.Svensson3@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: