Anhörigstöd

Stöttardu någon i din närhet? Är du anhörig till någon som har behov av ditt stöd, för att vardagen ska fungera? Då kan du också behöva stöd!

För vem finns stödet?

Om du hjälper/stöttar någon i din närhet som är; långvarigt sjuk, äldre eller har en varaktig funktionsnedsättning så är det viktigt att du inte glömmer bort att också ta hand om dig själv. Tillsammans med dig vill anhörigstödet underlätta i din situation. Hur stödet ser ut beror på vilka behov och önskemål du har och den livssituation du befinner dig i.

Stödet är en service till alla medborgare i Lidköpings kommun och är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt.

Vilket stöd kan jag få?

Läs mer i flikarna nedan eller vänd dig till vår anhörigsamordnare.

En anhörig kan vara:

 • maka/make
 • förälder
 • barn
 • syskon
 • barnbarn
 • sammanboende
 • släkting
 • vän
 • annan nära person

Som anhörig kan man till exempel känna:

 • oro
 • förtvivlan
 • dåligt samvete
 • att man inte räcker till.

Funktionsnedsättning

Information om vilka insatser som finns inom kommunens verksamhet och råd och vägledning i ditt specifika ärende.

Har du behov av att samtala om din livssituation så finns det möjlighet till enskilda samtal med kommunens anhörigsamordnare. Under samtalet har du möjlighet att berätta hur du har det, hur du mår, svåra saker, roliga saker eller vad som känns viktigt för dig vid mötet. Samtalet sker hos anhörigsamordnaren eller hemma hos dig. Det är kostnadsfritt att få stöd och råd och samtalen journalförs inte. Anhörigsamordnaren har tystnadsplikt.

Vill du träffa andra som befinner sig i en liknande situation som dig för att utbyta erfarenheter och få stöd? Ta kontakt med anhörigsamordnare om du är intresserad.

Det finns rekreationsdagar på Piperska i Lundsbrunn för anhöriga under 65 år som hjälper eller stödjer en närstående som har en funktionsnedsättning. Dessa dagar kan du bara koppla av, äta gott, ta hand om dig själv och få möjlighet att träffa andra anhöriga.

Erbjudande till föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Fem tillfällen taktil massage samt fem besök på Lidköpings badhus kostnadsfritt. För mer information kontakta anhörigsamordnare.

Vi vill veta vad som kan underlätta för dig. Har du tips på vad som skulle kunna underlätta för dig i din vardag? Hör av dig till anhörigsamordnare och berätta så utvecklar vi anhörigstödet tillsammans!

Äldre

Du som anhörig eller närstående har möjlighet att besöka anhörigcaféet i Gula Villan (Röda Korsets lokaler) i Stadsträdgården. Vi träffas för en trevlig stund tillsammans där vi fikar och umgås.

På SeniorCenter finns en mötesplats för dig som anhörig eller närstående. Här finns även samordnaren för anhörigstöd, Kathe Åhs, på plats.

Som anhörig kan du vid behov få avlösning i hemmet utan kostnad. Avlösningen är ett komplement till annan avlösning och/eller hemvård som behovsprövas av en biståndshandläggare.

Vem kan få avlösning?

Rätt till avlösning har du som vårdar och stödjer närstående i hemmet. Den du hjälper har ett långvarigt behov av vård, stöd och tillsyn på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. Du som anhörig och den du vårdar bör bo tillsammans.

Hur mycket hjälp kan jag få?

Du kan bli beviljad 10 timmar avlösning i månaden. Det ger dig tid till egna aktiviteter och möjlighet att samla energi.

Dagverksamhet på Ågården

För personer med stort omvårdnadsbehov, och som vårdas av anhörig, finns en dagverksamhet på Ågården. Syftet med verksamheten är att erbjuda avlösning till dig som anhörig och ge stimulans till den närstående. För att få vistas på dagverksamheten på Ågården behövs ett biståndsbeslut. En handläggare gör en bedömning av behoven hos den närstående och dig som anhörig. Handläggaren bestämmer även under vilken tid man har rätt till vistelsen.

Cura & Gluntens dagverksamhet

För personer med demenssjukdom finns Cura & Gluntens dagverksamhet som är till för personer med minnesproblematik som behöver stöd, sällskap och stimulans.

Cura Dagverksamhet, telefon 0510-77 18 40
Gluntens Dagverksamhet, telefon 0510-77 03 49
Enhetschef, telefon 0510-77 02 00
Anhörigstödssamordnare, telefon 0510-77 17 30

Dagverksamhet med inriktning mot rehabilitering

På äldreboendet Bräddegården finns dagverksamhet för personer med särskilda behov. Syftet är att skapa möjligheter för den enskilde att bo kvar hemma så länge som möjligt. Dagverksamheten leds av arbetsterapeuter medan sjukgymnaster finns på plats för att handleda personalen.

Verksamhetens inriktning är att:

 • stödja den enskilde att klara aktiviteter i det dagliga livet
 • bryta isolering
 • avlasta anhöriga

Galeasen är en korttidsenhet vid Ågårdsskogens Vårdcentrum. På Galeasen kan du vistas under en viss tid av olika anledningar. För att komma till korttiden behöver du ett biståndsbeslut. När vi ska planera för fortsatta insatser
gör vi det tillsammans med dig och biståndshandläggare, detta kallar vi vårdplanering. Korttidsvistelsen kan också vara en form av avlösning för dig som är anhörig.

Läs mer om Galeasen

Samtalsgrupper som ger stöd

Vill du träffa andra närstående som befinner sig i en situation liknande din? Genom att delta i samtalsgrupper får du möjlighet att utbyta erfarenheter och hitta stöd.

Stödsamtal för dig som anhörig

För dig som vårdar eller stöttar närstående med demenssjukdom finns möjlighet till enskilda stödsamtal med en demenssjuksköterska.

Anhörigsamordare, funktionsnedsättning

Kontakt

Saara Nummela

Titel: Anhörigsamordnare

Enhet: Social Välfärd

Tel: 0510-776741

E-post: Saara.Nummela@lidkoping.se

Anhörigsamordnare, äldreomsorg och långvarig sjukdom

Kontakt

Kathe Åhs

Titel: Anhörigsamordnare

Tel: 0510-771730

E-post: kathe.ahs@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: